O projektu

Komunál 1-0-1 (one – oh - one) je nový vzdělávací projekt, jehož cílem je představení fungování komunální politiky a v teorii a praxi (nejen) pro žáky středních škol. Základní myšlenkou za vznikem projektu byla idea vytvořit platformu, která srozumitelným a interaktivním způsobem vysvětlí podstatu fungování obce a důležitost toho, aby se na něm občané aktivně podíleli. Projekt je koncipován jak pro využití jednotlivci, kteří se mají zájem dozvědět více o komunální politice, tak jako učební pomůcka pro středoškolské učitele.
Projekt je rozdělen na dvě hlavní části.
První „politická“ část pojednává obecně o fungování obcí a jejich „politických orgánů“ jako jsou starosta, zastupitelstvo nebo rada. Dále je rozebrán rozdíl mezi politickou složkou obce a úředním aparátem, který je k dispozici pro vykonávání záležitostí obce, ale i státu.
V druhé „občanské“ části se můžete dozvědět o tom, jaké nástroje mají běžní občané „ne-politici“ a „ne-úředníci“ a jak se dají v praxi využívat. Zejména jak ovlivnit fungování obecní samosprávy skrze volby, jak se bránit proti nesprávnému chování úředníků nebo jak upozornit na témata, která vnímáte jako důležitá a kterým není v dané chvíli věnována dostatečná pozornost.
Kromě zpracované příručky (e-booku), přináší projekt i videa odborníků, lidí z praxe, ale i samotných politiků, kteří ve stručnosti představují výše zmíněná témata.
Za tým projektu Komunálu 1-0-1 a za spolek Mladí občané pěvně věříme, že vám tento projekt přinese nové a zajímavé informace, připomene Vám, co jste o obcích už třeba zapomněli a především - že se Vám bude líbit!

eBOOK

Komunál 1-0-1_ebook-1-1

Díky podpoře Nadace Friedricha Naumanna jsme pro vás mohli připravit také přehledný eBook, ve kterém můžete dohledat všechny informace o fungování komunální politiky a zastupitelstev i bez připojení k internetu.

Věříme, že skvěle poslouží jako didaktický nástroj, který využijete při výuce, studiu anebo přípravě simulace místní samosprávy.

The project is supported by the Friedrich Naumann Foundation for Freedom.

The Friedrich Naumann Foundation for Freedom is not responsible for the content of this project, or for any use that may be made of it. The views expressed herein are those of the organiser(s) of the project alone. These views do not necessarily reflect those of the Friedrich Naumann Foundation for Freedom.

Copyright ©2020 Mladí občané, z.s. Designed by tvůjBrand.online Girl in a jacket